Om oss

Om Verditaksering Kjell Larsen AS

Vi setter pris på dine verdier

Verditaksering Kjell Larsen (VKL) er et takst- og konsulentfirma med spesialisering innen eiendomsskattetaksering. VKL ble grunnlagt i 1959, av Kjell Larsen sr., da under navnet Byggmester Kjell Larsen. I 1996 ble selskapet overtatt av Kjell Larsen jr. og omdannet til et aksjeselskap.

Om oss

Vi er medlem av Norsk Takst. Våre ansatte består av ingeniører, byggmestre, bygningsteknikere og eiendomsmeglere med sertifiseringer innen taksering av eiendom, maskiner, tele- og elanlegg. Siden 2012 har vi holdt til i moderne kontorlokaler i Sverresgate 13 i Porsgrunn.

Historisk har tradisjonelle taksttjenester som verdi- og lånetakster, skadetakster og boligsalgsrapporter til privatmarkedet vært den sentrale del av virksomheten. I 1980-årene startet det som i dag er den dominerende virksomhet i selskapet, leveranse av takst- og konsulenttjenester til det offentlige i forbindelse med innføring og vedlikehold av eiendomsskatt i landets kommuner. Siden 2005 har selskapet gradvis rettet større fokus mot denne virksomheten, noe som har medført at vi i dag er blant landets ledende aktører på dette området.

Oppdragsgivere og kompetanse

Våre oppdragsgivere omfatter næringsliv, privatpersoner, industri, stat og kommune. Vi har bare de siste 5 årene taksert over 5000 industri- og næringseiendommer, hovedsakelig som et ledd i innføringen av eiendomsskatt i flere kommuner rundt om i landet, men også for private aktører. Vi har 10 fast ansatte og flere fast innleide samarbeidspartnere, og tilbyr alle typer taksering av alle typer eiendommer.

Medarbeidere med høy kompetanse, analysekapasitet, faglig bredde, gode kunderelasjoner og ikke minst grunnleggende tillit skal prege vår virksomhet.

I 2015 gjennomførte vi et oppkjøp av enkeltmannsforetaket Thomas Bjønnes, og har gjennom dette tilegnet oss ytterligere verdifull erfaring og kompetanse.

Menneskene

Våre medarbeidere

Kjell Larsen jr.

Daglig leder
Telefon: 917 88 728
Epost: kjell@vkl.no

Eveline Jørgensen

Administrasjonsleder
Telefon: 900 39 919
Epost: eveline@vkl.no

Thomas Bjønnes

Sivilingeniør
Telefon: 906 21 230
Epost: thomas@e-skatt.no

Peer Olav Kittilsen

Takstmann
Telefon: 930 23 179
Epost: peer@vkl.no

Jan Olav Øverbø

Takstmann MNTF
Telefon: 922 17 743
Epost: jan.olav@vkl.no

Markus Alfsen

Prosjektleder / Takstfullmektig
Telefon: 480 88 161
Epost: markus@vkl.no

Anita Kartveit

Matrikkelfører
Telefon: 971 93 887
Epost: anita@vkl.no

Erik Fluge

Taksør
Telefon: 969 23 848
Epost: erik@vkl.no

Malin Nygaard

Taksør
Telefon: 966 01 481
Epost: malin@vkl.no

Kjetil Frønes

Taksør
Telefon: 932 82 388
Epost: kjetil@vkl.no