Næringseiendom

Næringseiendommer

Vi er en totalleverandør av takst- og konsulenttjenester

Med høy komptanse kan vi bistå innenfor bland annet leievurdering, verditakst, arealmåling, skattetakster og ligningstakster.

Medarbeidere med høy kompetanse, analysekapasitet, faglig bredde, gode kunderelasjoner og ikke minst grunnleggende tillit skal prege vår virksomhet.

Vi kan tilby følgende: